Resultat final del projecte GreeNET


"Guia: Introduint el desenvolupament de l'educació en ciències ambientals a les comunitats educatives europees"

La "Guia: Introduint el desenvolupament de l'educació en ciències ambientals a les comunitats educatives europees" descriu els principals èxits, resultats i conclusions del projecte GreeNET.

El document se centra en la descripció dels criteris utilitzats pel GreeNET per definir bones pràctiques, de les activitats d'implementació i de creació de xarxes i en la presentació de casos d'èxit reals en educació ambiental.

La idea principal d'aquest projecte de la UE és ajudar els i les mestres a dissenyar escenaris d'investigació destinats a sensibilitzar i augmentar l'interès dels i de les estudiants per la ciència, el medi ambient i les qüestions ecològiques.

Una altra preocupació és la promoció de les professions "verdes" i l'establiment de xarxes entre els àmbits de l'educació ambiental i l'anomenat "mercat de treball verd".

Així, els pilars del projecte GreeNET són: la investigació en l'educació científica basada en la recerca (en anglès, inquire-based-science-education), l'ús de les eines TIC i el mercat de treball verd.