Estils de vida sostenibles

El context econòmic, polític, ambiental, social i psicològic de cada individu condiciona els hàbits que adquireix en relació als objectes, als seus béns, al seu entorn i a les seves relacions interpersonals.

És necessari habilitar diferents escenaris que promoguin actituds i comportaments quotidians cap a pautes d'acció i de consum que fomentin el benestar i minimitzin els impactes ambientals i socials sense posar en perill les necessitats de les generacions presents i futures, en tots i cadascun dels àmbits del nostre dia a dia (transport, oci, alimentació, llar, treball, etc.).

Ecoinstitut us ofereix:

  • investigar en l’àmbit del consum crític, seguir tendències i cercar recursos i
  • dissenyar i desenvolupar projectes i accions de futur

per aconseguir uns estils de vida més sostenibles.