Estratègies i processos de canvi institucional

La clau per afavorir canvis i adequar les organitzacions vers una gestió interna més sostenible és l'assumpció compartida d'objectius i l'inici d'estratègies que dinamitzin els processos de canvi pactats, des d'un treball continuat i si és possible, en xarxa.

La reflexió sobre el camí a recórrer i sobre a on es vol arribar, crea el debat necessari per definir i concretar els passos i les transformacions a realitzar.

Ecoinstitut us assessora en la definició de programes i us acompanya tècnicament en la seva implantació mitjançant:

  • el desenvolupament de plans d'acció,
  • la realització de formació, capacitació i comunicació,
  • la dinamització de processos,
  • el suport personalitzat i
  • l'elaboració d'eines i recursos

per aconseguir canvis institucionals vers la sostenibilitat.