Disseny, seguiment i avaluació de polítiques públiques

L'estudi, el seguiment i l’avaluació dels recursos i programes públics és clau per entendre els efectes reals que tenen les polítiques sobre les problemàtiques que les motiven.

Promoure el seguiment i l’avaluació de polítiques públiques facilita l’intercanvi d’informació, la participació i la transparència, alhora que genera coneixement útil per tal de millorar els processos de presa de decisions, el disseny d'estratègies i els resultats positius de les polítiques de sostenibilitat, a més de reforçar la legitimitat de l’actuació pública.

Ecoinstitut disposa de personal expert per:

  • estudiar i avaluar polítiques,
  • dissenyar plans i estratègies i
  • proposar accions

per facilitar la presa de decisions, millorar la governança i facilitar la interdependència entre actors a diferents nivells.