Proposta de valor per millorar la Xarxa Compra Reciclat

2013 // Agència de Residus de Catalunya

L'any 2006, l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) crea la Xarxa Compra Reciclat (XCR) amb l'objectiu de fomentar la compra de productes reciclats, reciclables i/o biodegradables, i contribuir així a l'economia circular i el tancament del cicle de materials. La XCR es constitueix com un espai comú i d'intercanvi entre les entitats oferents i les demandants, siguin del sector públic com privat.

Des de la seva creació, s'han dut a terme nombroses actuacions per tal d'aconseguir l'objectiu de dinamització del mercat. En 2013 l'ARC es planteja estudiar vies per redefinir i donar un nou impuls a la XCR i encarrega a Ecoinstitut fer una proposta de valor des de la perspectiva de les demandants, tant administracions públiques com empreses privades i altres col·lectius.

Per desenvolupar la proposta de valor, fem primer una avaluació de les activitats realitzades i els recursos disponibles a fi i efecte d'identificar punts forts i febles del realitzat fins a la data. En segon lloc, per guanyar perspectiva, fem una revisió d'iniciatives similars internacionals i identifiquem accions de millora per a la XCR. Finalment realitzem entrevistes a demandants de la XCR amb qui contrastem resultats i propostes abans de presentar la proposta de valor a l'ARC.