Coneixement i innovació

L'impuls de la recerca científica i el desenvolupament de coneixement tècnic són els principals mètodes disponibles per interpretar les actuals problemàtiques socio-ambientals.

La formació i la divulgació d'aquests conceptes i la seva aplicació, estimula la capacitat necessària per introduir les millores i els canvis que precisa la societat contemporània. Només mitjançant la innovació i la recerca constant d'idees és possible aportar noves solucions a tots aquests reptes.

A Ecoinstitut us oferim:

  • realitzar projectes innovadors amb aquells que busqueu noves solucions a problemàtiques existents,
  • participar en projectes de recerca (tant nacionals com internacionals),
  • traslladar el coneixement adquirit i generat en comunicacions tècniques, científiques o divulgatives i accions de formació i
  • desenvolupar eines i metodologies concretes

per afrontar els nous reptes actuals i futurs.