La ciutat del futur

Imaginar noves formes d'habitar, de pensar i dissenyar les nostres ciutats és el repte necessari per projectar un model de ciutat adaptat a les necessitats emergents i futures i tendir a l'equilibri de la sostenibilitat urbana.

Tan sols des d'una mirada àmplia, territorial i dinàmica és possible comprendre la complexitat dels diferents fragments urbans i vertebrar iniciatives locals i participatives de sostenibilitat urbana.

Ecoinstitut manté aquesta mirada sobre el fet urbà i us ofereix el seu coneixement i experiència per:

  • dissenyar projectes i
  • desenvolupar accions

que millorin la qualitat social i ambiental dels entorns urbans.